DET VAR VÄRT ETT LIV
Självbiografi av Bernhard Kauntz


Spelregler till AKTIE 2000


INLEDNING:
Du har här ett något annorlunda "spel" framför dig. Det bjuder kanske inte på så mycket "action", som de vanliga arkadspelen. Det har inte heller fastlåsta regler, som till exempel schack eller backgammon. Istället kräver det att du fattar beslut - samt att du vågar vinna. Men det är inte heller fråga om några få beslut, som i en del företagsspel, där du ska få bolaget att gå runt. Här handlar det om små "vardagliga" beslut - om hur du vill placera dina pengar.
Allt efter din läggning kan du chansa och satsa på aktier, som visserligen ger utdelning direkt, men som också kan sjunka i värde. Eller du kan satsa på mark och fastigheter och gå den tryggare vägen via långsiktiga investeringar. Frågan är om du då inte halkar efter för mycket i förhållande till dina medspelare ...
Du har en miljon till förfogande, när du börjar. Men den krymper rätt fort. Då får du besluta om du vill sälja en del av din egendom - eller om du vill ta ett banklån och betala ränta ...
Besluten är många, som sagt. Det finns ingen "vinstlinje" att följa, utan allt beror på spelets utveckling. Fast det är ju just det ett bra spel ska gå ut på. Så - var uppmärksam, se vad som händer i spelet, se på de andra spelarnas reaktioner och försök att överträffa dem. Lycka till!

I BÖRJAN:
Ladda spelet med LOAD "Aktie 2000".
Skriv in hur många som deltar (1 - 6), samt deltagarnas namn.
Skriv in antalet varv som du vill spela (om du vill tidsbegränsa spelet) eller skriv "0" (noll), som låter spelet fortsätta obegränsat. När du vill sluta, kan du trycka på "s" varje gång som du får upp en "ja eller nej fråga" (j/n). Datorn räknar då ut samtliga deltagares slutresultat.
Spelet består av 48 spelfält, varav 15 aktiebolag, 10 städer, 6 banker, 5 rutor med aktieutdelningar, 2 konjunkturrutor och 10 börsrutor.

AKTIEBOLAGEN:
Varje bolag har från början 1000 aktier, av vilka du kan köpa ett slumpvalt antal (högst 300) varje gång du kommer dit. Du köper aktierna till dagskursen, som ändras slumpvis, beroende på "tärningskasten" uppe till vänster i bild.Utgångskursen är 100 och 5 procent värdeökning är inprogrammerad. Men skulle en aktiekurs hamna under 25, då går bolaget i konkurs och aktievärdet blir noll. Skulle du lyckas få majoritet, dvs. mer än 1500 aktier i ett bolag, måste medspelaren betala 10 kronor per ägd aktie till dig, varje gång han hamnar där.

UTDELNING:
De 15 bolagen är uppdelade i 5 brancher. Så fort du har köpt aktier får du utdelning på dem, varje gång du hamnar på rätt utdelningsruta. Utdelningen bestäms slumpvis och är mellan 0 - 20 kronor per ägd aktie.

KONJUNKTUR:
Här påverkas börskurserna branchvis, så att en större riskfaktor kommer med i spelet. Det är samtliga tre bolag i respektive branch, som påverkas av den slumpartade konjunkturförändringen (från -10 till +11)

STÄDERNA:
I varje stad finns det fem andelar mark att köpa. Om du lyckas få samtliga fem andelarna får medspelaren betala hyra till dig (10 procent av inköpskostnaden) varje gång han hamnar där. När du äger samtliga fem andelarna får du dessutom köpa ett hus varje gång du själv kommer "hem till dig". Huset kostar lika mycket som de fem andelarna tillsammans. Du får köpa upp till 5 hus. För varje hus i din ägo ökar "hyran" för medspelarna med 10 procent.

BANKERNA:
Om du har ont om pengar kan du få banklån. Du kan få ett lån på varje bank, men du kan inte få fler lån på samma bank, så länge du återbetalar det förra lånet. Du kan själv bestämma hur mycket du vill låna (högst 500000), samt på hur många år du vill ha lånet (högst 20). Varje gång du hamnar på en bank där du har lån, räknas det som ett "år" och du får betala av lånet. Du betalar tillbaka lånesumman delat med antalet år som du valt, samt en slumpvis bestämd ränta (5 - 15 procent) på återstående lånebelopp.

BÖRSEN:
Börsrutorna är själva "själen" i spelet. På börsen gör man affärer. Varje gång du kommer på en börsruta ser du först samtliga aktiekurser och uppe till höger det totala börsindexet. Du tillfrågas om du vill göra affärer. Vill du det, får du välja en aktie- eller en fastighetstransaktion. Sedan frågas du om du vill köpa eller sälja. Vid köp eller försäljning till dina medspelare är du inte bunden till börskurserna eller inköpspriset för markandelarna. Du får själv sätta ditt pris. Du skriver in ditt erbjudande om köp eller försäljning och sedan tillfrågas medspelarna om någon vill sälja respektive köpa enligt ditt erbjudande. (OBS! Se upp, det är i regel på de här rutorna man vinner spelet. Det gäller att tänka ut en taktisk plan för sina affärer, samt att köpa billigt och sälja dyrt.) Till banken kan du alltid sälja, när du är på en börsruta: men banken betalar bara det fasta markpriset, respektive dagskursen för aktierna. Dessutom tar banken 20 procent av affärspriset som egen förtjänst.

ÖVRIGT:
Lägg märke till att datorn själv kollar eventuella fel, så att ingen kan sälja flera aktier eller andelar än han har. Du behöver alltså inte vara rädd för eventuella felinmatningar, till exempel om du är osäker på hur många aktier du har.
Vid varje bolags-, stads- eller börsruta har du dessutom möjlighet att se på dina tillgångar. Där får du reda på hur mycket pengar du har kvar, samt hur många aktier och andelar du äger. Observera att antalet hus läggs på andelarna. NORRKÖPING 7 innebär alltså 5 andelar och 2 hus i Norrköping.
Pengarna räknas automatiskt upp vid varje affär, det är ingenting du behöver tänka på. Däremot är det bra att känna till hur mycket pengar du har kvar. Skulle du nämligen råka köpa för mer än du kan betala, så räknas visserligen köpet, men du blir tvungen att sälja en del av din egendom till banken. Och det kostar dig ju 20 procent. Samma sak inträffar, när du inte har kvar tillräckligt med pengar för att kunna återbetala ett banklån ...

Copyright Bernhard Kauntz, Västerås 1985, 2018


Tillbaka till "Datanörden"

24.9.2018 by webmaster@werbeka.com