MINNESVÄRDA DART-ÖGONBLICK

MEMORABLE DART-MOMENTS

ERINNERUNGSWERTE DART-MOMENTE

 
 


  1
 
  2
 
  3
 
  4
 
  5
 
  6
 
  7
 
  8
 
  9
 
  10
 
  11
 
  12
 
  13
 
  14
 
  15
 
 
 

Svenska
 

Så började det
 
Min första klubb
 
Pink Panthers
 
Säsongen 2013/14
 
Anpassning till Sverige
 
City DC
 
Resor
 
Calella i Spanien, singlarna
 
Calella, andra delen
 
Grus i maskineriet
 
Torremolinos
 
Wien
 
Säsongen 2016/17
 
BBDC
 
Två resor till
 
Fortsättning följer

English
 

How it all began
 
My first team
 
The Pink Panthers
 
The season 2013/14
 
Adjustment to Sweden
 
City DC
 
Travelling
 
Calella in Spain, the singles
 
Calella, part two
 
A spanner in the works
 
Torremolinos
 
Vienna
 
The season 2016/17
 
BBDC
 
Another two trips
 
To be continued

Deutsch
 

So fing es an
 
Mein erster Verein
 
Die Pink Panthers
 
Die Saison 2013/14
 
Anpassung an Schweden
 
City DC
 
Reisen
 
Calella in Spanien, die Singles
 
Calella, zweiter Teil
 
Sand im Getriebe
 
Torremolinos
 
Wien
 
Die Saison 2016/17
 
BBDC
 
Noch zwei Reisen
 
Fortsetzung folgt


Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, 2016 - 2017

Tillbaka till till vårt eller till   av
Back to the   of  
Zurück zu den zur oder zum   vom  


28.3.2017 - webmaster@werbeka.com