GALLERI/GALLERY/GALERIE VENUS

Alma Mater

Axel Wallenberg

Denna skulptur finns på fasaden till nya byggnaden av Rudbeckianska gymnasiet. Verket, som skapades 1966, har Mariabilden på skolans sigill från 1681 som förebild.

This sculpture is on the wall of the new building of the Rudbeckianska high-school. Created in 1966, it has the image of the Holy Mother on the school's seal from 1681 as a model.

Diese Skulptur, auf der Fassade des neuen Gebäudes des Rudbeckianischen Gymnasiums, wurde 1966 erschaffen. Das Werk hat das Marienbild auf dem Siegel der Schule von 1681 als Vorbild.


Tillbaka till , till , till eller till av Werbeka Netshop
Back to the , to the , to the or to the of Werbeka Netshop
Zurück zur , zur , zu den oder zum von Werbeka Netshop


last update: 17.8.1997 by webmaster@werbeka.com