GALLERI/GALLERY/GALERIE VENUS

Hjalmar Branting

Emil Näsvall

Hjalmar Brantings byst avtäcktes 1950 i Folkets Park - inget annat ställe skulle passa bättre åt denna förkämpe för social rättvisa och arbetstagarnas jämställdhet. Han blev även landets första socialdemokratiska statsminister.

The bust of Hjalmar Branting was unveiled in 1950 in Folkets Park (The People's Park) - no other place would suit better for this advocate of social justice and of equality for the working-class. He was also to become the first social-democratic prime minister.

Die Büste von Hjalmar Branting wurde 1950 im Folkets Park (Park des Volkes) enthüllt - kein anderer Platz würde diesem Vorkämpfer von sozialer Gerechtigkeit und von der Gleichberechtigung der Arbeitnehmer besser entsprechen. Er wurde auch der erste sozialdemokratische Ministerpräsident des Landes.Tillbaka till , till , till eller till av Werbeka Netshop
Back to the , to the , to the or to the of Werbeka Netshop
Zurück zur , zur , zu den oder zum von Werbeka Netshop


last update: 17.8.1997 by webmaster@werbeka.com