GALLERI/GALLERY/GALERIE VENUS

Morgonbad / Morning Bath / Morgenbad

Anders Zorn


Detta verk är en av tre kopior, som finns. Originalet ställde Zorn upp framför Zorngården i Mora. Det skapades 1908. I Västerås står denna välbalanserade lilla fontän i botaniska trädgården vid stadsbiblioteket.

This piece of art is one of three copies. The original was placed by the artist in front of the Zorn manor in Mora. It was created in 1908. In Västeras this well-balanced little fountain is standing in the botanical garden, next to the library.

Dieses Werk ist eine der drei Kopien, die es davon gibt. Das Original stellte der Künstler vor seinem Haus in Mora auf. Er erschuf es 1908. In Västerås steht diese schön balancierte Fontäne im botanischen Garten neben der Bibliothek.
Tillbaka till , till , till eller till av Werbeka Netshop
Back to the , to the , to the or to the of Werbeka Netshop
Zurück zur , zur , zu den oder zum von Werbeka Netshop


last update: 17.8.1997 by webmaster@werbeka.com