Mälaren - vid dess stränder bosatte sig människor redan för mer än 3000 år sedan.


       Lake Mälaren - at its shores people settled as early as 3000 years ago.


       Der Mälarsee - an seinem Strand siedelten Menschen bereits vor 3000 Jahren.

         
last update: 2.6.2002 by webmaster@werbeka.com