GALLERI/GALLERY/GALERIE VENUS

Porträtt av - Portrait of - Porträt von H. Holzschuher


Albrecht Dürer (21.5.1471 - 6.4.1528) föddes i Nürnberg som son till en guldsmed, av vilken han förvärvde sina första kunskaper om konsten. Som lärling hos Michael Wolgemut blev han bekant med träsnitt- och graveringsarbeten. Dürer var skyddsling av Maximilian I och Karl V och blev den mest kände konstnären av reformationstidens Tyskland.

Albrecht Dürer (May 21, 1471 - April 6, 1528) was born in Nuremberg as a son of a goldsmith, from whom he received his first knowledge about art. He became an apprentice to Michael Wolgemut, where he became aquainted to woodcut and engraving methods. Protégé of Maximilian I and Charles V, Dürer became the most famous artist of Reformation Germany.

Albrecht Dürer (21.5.1471 - 6.4.1528) wurde in Nürnberg geboren. Sein Vater war Goldschmied und von ihm erhielt er seine erste künstlerische Erziehung. Als Lehrling bei Michael Wolgemut lernte er Holzschnitt- und Gravurtechniken. Dürer, der Schützling von Maximilian I und von Karl V war, wurde der bekannteste Künstler der Reformationszeit.Tillbaka till , till eller till av Werbeka Netshop
Back to the , to the or to the of Werbeka Netshop
Zurück zu , zur oder zum von Werbeka Netshop

last update: 16.2.2001 by webmaster@werbeka.com