GALLERI/GALLERY/GALERIE VENUS

Robert Stolz


Robert Stolz, som fortsatte med den traditionella wienska operetten efter Johann Strauß, ses sedan 1980 i Stadtpark, alldeles i närheten av den store föregångaren. Rudolf Friedl är ansvarig för formgivningen.

Robert Stolz, who continued the tradition of the Viennese Operette after Johann Strauß, can since 1980 be seen in the Stadtpark, in the vicinity of his predecessor. Rudolf Friedl is responsible for the formgiving.

Robert Stolz, der die Tradition der Wiener Operette von Johann Strauß übernahm, ist seit 1980 im Stadtpark verewigt, in der Nähe seines Vorgängers. Rudolf Friedl ist für die Gestaltung verantwortlich.Tillbaka till , till , till eller till av Werbeka Netshop
Back to , to the , to or to the of Werbeka Netshop
Zurück zu , zur , zu den oder zum von Werbeka Netshop


last update: 11.5.2000 by webmaster@werbeka.com