BIBLIOTEK/LIBRARY/BIBLIOTHEK


       
Werke, die es (auf deutsch) online nur im Werbeka Netshop gibt. Vad som hände under 500-talet f. Kr. på vår jord. Ett försök till tvärvetenskaplig belysning, så att även mytologiska, litterära, filosofiska och sociala faktorer speglas.
Verwandtschaft und Tratsch - live vom Olymp. Leichtverdauliche Tatsachen aus der griechischen Mythologie. En konsthistorisk vandring i ord och bild. Från forntiden till år 1000.
Erlebnisse und Gerüchte, aufgezeichnet vom größten griechischen Helden aller Zeiten. Släktskap och skvaller - live från Olympen. Lättsmälta fakta om den grekiska mytologin.
Was geschah im 6. Jh. v. Chr. auf unserer Welt? Ein Versuch fachübergreifender Beschreibung, sodaß auch mythologische, literarische, philosophische und soziale Vorstellungen behandelt werden. Verk, som (i svensk version) bara finns online och bara i Werbeka Netshop.
Erschreckliches und Ergötzliches, vor allem aber Wissenswertes, aus der Zeit vor 300 Jahren Upplevelser och rykten, antecknade av alla tiders störste grekiske hjälte.
Zeitungen aus aller Welt
Newspapers from all over the world
Tidningar från hela världen
Tankar och upplevelser kring en hjärtoperation, från symptomen till tillfrisknandet.
    En uppsats i konsthistoria, om en fransk 1600-talskonstnär och hans inspirationskällor.


Tillbaka till
Back to the
Zurück zum

last update: 5.2.2005 by webmaster@werbeka.com