DET VAR VÄRT ETT LIV
Självbiografi av Bernhard Kauntz


Innehållsförteckning

  2018 Inledning

  1948 Så började allt
  1954 Skoltiden
  1956 Sparkcykeln
  1961 Velocipederia - en kärleksförklaring till cykeln
  1961 Uppfostran
  1962 Vardag i internatet
  1962 Girls, girls, girls
  1976 Bilen
  1977 Boken
  1979 Plåtverksgatan Open
  1979 Studiefrämjandet
  1989 Mensa
  1989 Att växla svart på Röda Torget
  1990 Resefrämjandet?

Copyright Bernhard Kauntz, Västerås 2018


Tillbaka till , till eller till av


16.7.2018 by webmaster@werbeka.com