HERAKLES DAGBOK
Upplevelser och ryktenHeraklesstaty bakom labyrinten i slottsparken, Slott Chenonceau, Frankrike
I förra veckan, när jag avslutade Gudomligheter - direkt från Olympen kunde jag glädja mig åt att serien redan var en online-succé. När jag började skriva om gudarna i mars 1998, kunde jag inte drömma om att det före årets slut skulle komma långt fler än 1000 besökare i månaden. I mars 2000, attså ett drygt år senare, har besökssiffran mer än tredubblats och antalet sidor, som har lästs är mer än 10000!!! Och det blir bara fler och fler varje dag. Tack, Ni alla.

Men jag kände mig också otillfredsställd - det fanns så mycket mer att berätta om den grekiska mytologin. Jag ville gärna bibehålla närkontakten med läsarna, som jag hade lyckats skapa genom "scenarierna" bland gudarna - men det skulle vara omöjligt att rada upp alla namn och ge dem egna sidor, det är alldeles för många. Dessutom finns det hur mycket som helst att skriva om de stora hjältarna, medan vi om en del andra bara vet namnet.

Att skriva i dagboksform skulle lösa dessa problem, där kunde jag bibehålla den levande berättelsen, samtidigt som jag inte låste mig till enskilda namn.

Att välja Herakles, som det finns allra mest att skriva om, var bara logiskt. Därmed hade jag skapat titeln till nästa projekt.

Jag vill återigen betona att jag inte ämnar skriva en vetenskaplig avhandling, utan mycket hellre återger min kunskaper i berättelseform, såsom t.ex. Herodotos gjorde. (Det är bara ett exempel, inget uttryck av storhetsvansinne från min sida.) Det allra mesta baseras på traditionella berättelser - där dessa går isär, försöker jag hitta en förklaring eller väljer den versionen som faller mig personligen bäst i smaken. Enstaka utsmyckningar, såsom att Herakles var 18 år, eller att han överhuvudtaget skrev dagbok, är naturligtvis helt påhittade.
Men det ska också nämnas att materialet ligger mycket, mycket närmare de traditionella berättelserna, än till exempel TV-serien från Walt Disney-Productions, som ju har mycket litet gemensamt med mytologin.
 

Det vore mycket lättare att skriva boken först och att publicera den efteråt online. Då vore det ingen som visste, om det bara blev skräp av alltihop, eller om jag inte skulle orka skriva färdigt. Men det vore också fegt och framför allt mycket förlegat att göra så.

Om Du vill läsa hela boken på en gång, måste Du vänta lite till. Du, som nöjer Dig med ett kapitel i sänder och som vill följa med mig och lida igenom alla eventuella omarbetningar och pauser i arbetet, men som också vill ta del av en boks vardande, Du är hjärtligt välkommen att följa mig på färden. Håll tummarna att vi lyckas och inte minst: tala om för mig, vad Du tycker. Skriver jag dåligt, så får jag väl tåla att höra det - men tala också om för mig om Du gillar det Du läser, om Du ler någon gång eller om "en halvtimme bara försvann" - det vore det bästa betyget. Du kan alltid nå mig på: webmaster@werbeka.com.

Nu har jag pratat färdigt, nu lämnar jag ordet till Herakles.
Västerås, november 1998 - maj 2008
Bernhard Kauntz


Till , till eller till av

webmaster@werbeka.com