BIBLIOTEK/LIBRARY/BIBLIOTHEK


       
Werke, die es (auf deutsch) online nur im Werbeka Netshop gibt. Verwandtschaft und Tratsch - live vom Olymp. Leichtverdauliche Tatsachen aus der griechischen Mythologie.
Verk, som (i svensk version) bara finns online och bara i Werbeka Netshop. Släktskap och skvaller - live från Olympen. Lättsmälta fakta om den grekiska mytologin.
Uppbyggligt och förkastligt - erfarenheter samlade under 70 år En konsthistorisk vandring i ord och bild. Från forntiden till år 1000.
Was geschah im 6. Jh. v. Chr. auf unserer Welt? Ein Versuch fachübergreifender Beschreibung, sodaß auch mythologische, literarische, philosophische und soziale Vorstellungen behandelt werden. Upplevelser och rykten, antecknade av alla tiders störste grekiske hjälte.
Erschreckliches und Ergötzliches, vor allem aber Wissenswertes, aus der Zeit vor 300 Jahren Erlebnisse und Gerüchte, aufgezeichnet vom größten griechischen Helden aller Zeiten.
Vad som hände under 500-talet f. Kr. på vår jord. Ett försök till tvärvetenskaplig belysning, så att även mytologiska, litterära, filosofiska och sociala faktorer speglas. Tankar och upplevelser kring en hjärtoperation, från symptomen till tillfrisknandet.
En uppsats i konsthistoria, om en fransk 1600-talskonstnär och hans inspirationskällor. Zeitungen aus aller Welt
Newspapers from all over the world
Tidningar från hela världen


Tillbaka till
Back to the
Zurück zum

last update: 10.12.2019 by webmaster@werbeka.com