Gudomligheter

En samling släkthistoria och skvaller
direkt från Olympen
av Bernhard Kauntz

Till mina läsare
Preolympiska gudar (och titaner):
Gaia Uranos Andra ursprungsgudar
Kronos Okeanos Rhea Themis
Andra titaner efter Gaia och Uranos
Övriga titaner:
Asteria Atlas Hekate Leto
De olympiska gudarna:
Afrodite Apollon Ares Artemis
Athena Hades Hefaistos Hera
Hermes Hestia Poseidon Zeus
Övriga viktiga gudar:
Demeter Dionysos Eris Eros
Hebe Persefone
Mindre viktiga gudar:
Eos Helios Pan Selene
Naturgudar:
Horerna Iris Vindgudar
Nymfer (allmänt)
Grupper av nymfer
Gracerna Muserna Nereider Okeanider
Nymfer, som gjorde sig ett namn
Amfitrite Dafne Eko Galatea
Kalypso Thetis

Pröva också vår frågesport om grekisk mytologi: Oh, Gud...vilka var de?
Ännu mer grekisk mytologi hittar du i Herakles dagbok

© Bernhard Kauntz, Västerås 1998
Tillbaka till eller till av

webmaster@werbeka.com