JELTSIN OCH JAG

Tankar kring en bypass-operation


DEDIKATION:
Till doktor Stellan Bandh, som tog sig tid att svara på alla mina frågor inför operationen och som "övertygade" mig att gå igenom den - och till doktor Vitas Zemlitis, kirurgen, som sydde ihop mitt nya hjärta så förträffligt.
Men även till all personal på Thoraxkliniken vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, som hjälpte mig igenom sjukhusvistelsen, liksom till mina medpatienter där.
Och i förlängningen även till Boris Jeltsin och alla andra bypasspatienter världen över.

Den ryske presidenten har naturligtvis ingen aktiv del i denna berättelse. Det slumpade sig bara så att hans medieomtalade operation någotsånär sammanföll i tid med min egen - och därmed var den skämtsamma kopplingen given.
Jag är lekman på medicinskt område, till och med till den grad att jag hittills knappt hade sett ett sjukhus inifrån. Men jag är ganska nyfiken av mig, därför frågade jag mycket under de olika konsultationerna, vilket gör att jag idag nog har en ganska klar bild av vad som hände i min kropp före och under operationen. Jag hoppas att jag kan uttrycka det lika klart här - i övrigt är synpunkter och eventuella rättelser alltid välkomna.

Varför skriver jag om det här överhuvudtaget?
Det finns minst två skäl. Det ena är att en bypass numera är "Sveriges vanligaste operation", att det alltså är många som råkar ut för den och att en del av dem kanske kommer att hitta vägledning eller information här.
Den andra orsaken är av mer samhällskritisk karaktär. Eftersom det var min första vistelse på lasarett fick jag med egna ögon ta del av den debatt, som ibland förs i media om och kring sjukvården. Det kan väl vara lite nyans att få höra en patients upplevelser.

Innan jag sätter igång med själva uppgiften vill jag dock betona att mina upplevelser naturligtvis i hög grad är subjektiva (vad är livskvalitet? när gör ont ont? osv) och därför inte kan vara allmängiltiga - i bästa fall dock vägvisande.
När jag använder mig bara av ett förnamn för att särskilja en person, har denna ingenting alls att göra med verkliga personer - däremot kan den sammanfatta ett typbeteende.


Hur det började
Vad är kärlkramp?
Undersökningen
Diagnos och beslut
Vad är en bypass-operation?
Väntan
Sjabbel - är det nödvändigt?
Veckan före operationen
Inskrivningen
Permissionen
Dagarna kring operationen
Konvalescensen
Förkammerflimmer
Hemkomsten
På bättringsvägen
Bakslag
Frisk igen?


Copyright Bernhard Kauntz, Västerås, mars - augusti 1997
Tillbaka till eller till av

webmaster@werbeka.com